Advokat for eiendomsrett

Eiendomsretten gir retten til å eie og råde over eiendelen, men til stadig oppstår det tvister mellom ulike parter blant annet med naboer. Selv om du eier din tomt og bolig, betyr det nemlig ikke at du kan gjøre hva som helst selv om du har rådighet over din tomt....