Eiendomsretten gir retten til å eie og råde over eiendelen, men til stadig oppstår det tvister mellom ulike parter blant annet med naboer. Selv om du eier din tomt og bolig, betyr det nemlig ikke at du kan gjøre hva som helst selv om du har rådighet over din tomt. Andre ganger er det bare kranglete naboer som først har gitt tillatelse, men som angrer seg under oppbyggingen eller i etterkant. Videre finnes det en rekke andre saker innen eiendomsretten. Uansett er det viktig å finne en advokat som har erfaring og kunnskap innen eiendomsretten, gjerne en med spisskompetanse innenfor det området akkurat din sak gjelder. Om du trenger en advokat for eiendomsrett kan du bruke Tjenestetorget sitt skjema til å få flere uforpliktende tilbud. Da vil du ha flere advokater du kan sammenligne og lese om deres tidligere erfaringer, for deretter å finne den som egner seg best til din sak og som har en god pris.