Advokat for eiendomsrett

Eiendomsretten gir retten til å eie og råde over eiendelen, men til stadig oppstår det tvister mellom ulike parter blant annet med naboer. Selv om du eier din tomt og bolig, betyr det nemlig ikke at du kan gjøre hva som helst selv om du har rådighet over din tomt....

Tvist med naboen

Nabokonflikter er ganske vanlig, men de fleste naboer klarer på en eller annen måte å finne kompromisser som roer konflikten. Andre ganger blir det store konflikter fordi lovverket er generelt og avgjør hver sak etter en konkret vurdering. Det er naboloven som legger...

Har du havnet i en tvist?

Ved kjøp og salg av bolig eller andre eiendeler kan man havne i en tvist. Eller kanskje man har en nabo som har tatt seg til rette og bygd for nært din tomt, ikke respektert tregrensene eller annet. Uansett hva slags tvist du har havnet i, altså uenighet mellom deg og...