Ved kjøp og salg av bolig eller andre eiendeler kan man havne i en tvist. Eller kanskje man har en nabo som har tatt seg til rette og bygd for nært din tomt, ikke respektert tregrensene eller annet. Uansett hva slags tvist du har havnet i, altså uenighet mellom deg og en annen part, vil rettshjelp gjøre at saken kan løses. Mange slike konflikter løses på «tomannshånd» og uten å ta det videre til en domstol. Dette gjøres blant annet gjennom megling, men skulle konflikten ikke la seg løse vil saken føres videre. Om saken blir tatt til en domstol vil det være en advokat som fører saken for deg.

Det første du bør gjøre i en tvist er å få juridisk rådgivning for å finne ut hva dine rettigheter i saken er. Advokaten, advokatfullmektigen eller personen som gir deg juridisk rådgivning vil så videre anbefale deg hva du bør gjøre.