Tvist med naboen

Nabokonflikter er ganske vanlig, men de fleste naboer klarer på en eller annen måte å finne kompromisser som roer konflikten. Andre ganger blir det store konflikter fordi lovverket er generelt og avgjør hver sak etter en konkret vurdering. Det er naboloven som legger...