Har du havnet i en tvist?

Ved kjøp og salg av bolig eller andre eiendeler kan man havne i en tvist. Eller kanskje man har en nabo som har tatt seg til rette og bygd for nært din tomt, ikke respektert tregrensene eller annet. Uansett hva slags tvist du har havnet i, altså uenighet mellom deg og...