Nabokonflikter er ganske vanlig, men de fleste naboer klarer på en eller annen måte å finne kompromisser som roer konflikten. Andre ganger blir det store konflikter fordi lovverket er generelt og avgjør hver sak etter en konkret vurdering. Det er naboloven som legger til grunne hva som er lov å ikke, men når den er generell blir det i mange situasjoner vanskelig. Et godt råd på veien er å alltid be om tillatelse før du bygger eller gjør noe på din eiendom som kan virke skjemmende eller forstyrrende på naboen din. Husk da å få en skriftlig godkjennelse, for selv om muntlig og skriftlig i utgangspunktet er like bindene fra Norges lover, er muntlig avtale vanskelig å bevise om det senere blir en sak.

Har du likevel havnet i en tvist er det mekling som gjelder. Mekling er både en effektiv og rimelig løsning sammenlignet med å ta saken til retten. Ofte benyttes en advokat som mekler mellom naboer som ikke kommer til enighet i konflikten. En annen måte å løse situasjonen på er gjennom konfliktrådene som er en gratis meglertjeneste. Fungerer ikke dette, vil saken måtte stilles for retten og da er det bare å skaffe en advokat som representerer deg.